ORLEN OIL
Smart driving
Ochrona środowiska

Czym jest Euro VI?

Aktualnie obwiązująca norma Euro VI dla nowych samochodów ciężarowych weszła w życie 1 stycznia 2014r. W porównaniu do poprzedniej normy, Euro VI wiąże się przede wszystkim z dalszym ograniczaniem emisji dwóch rodzajów zanieczyszczeń: tlenków azotu (NOx) i cząstek stałych (PM).

Limity są wyjątkowo surowe:

  • NOx: redukcja emisji o 80% – do 0,40 g/kWh (cykl badawczy dla warunków ustalonych).

  • NOx: redukcja emisji o 77% – do 0,46 g/kWh (cykl badawczy dla warunków nieustalonych).

  • PM: redukcja emisji o 50% – do 0,01 g/kWh.

Ten ostatni składnik spalin podlega tak naprawdę jeszcze surowszym ograniczeniom, ponieważ norma wprowadza obowiązek nie tylko pomiaru masy, ale także zliczania cząstek stałych. W celu spełnienia tego wymogu niezbędne jest zastosowanie filtra cząstek stałych. - DPF (Diesel Particulate Filter): - wychwytującego nawet najmniejsze drobiny sadzy.

Emisja spalin z samochodów ciężarowych

Ku lepszej przyszłości

Wpływ samochodu ciężarowego na środowisko to przede wszystkim emisja spalin. Dlatego właśnie VOLVO TRUCKS jak i ORLEN OIL mocno angażują się w badania
i rozwój technologii ograniczających emisję spalin i przodują w ekologicznych technologiach.

Skuteczne oczyszczanie spalin

Silniki wysokoprężne mają wysoką sprawność energetyczną. Wysokie temperatury i nadmiar powietrza występujące w procesie spalania zapewniają prawie zupełne spalanie. W porównaniu do silników benzynowych (pracujących według obiegu termodynamicznego Otto), jednostki wysokoprężne odznaczają się małą emisją węglowodorów i tlenku węgla.

Jakość paliwa

Olej napędowy ma większą niż benzyna wartość opałową, ale zawiera również więcej węglowodorów aromatycznych. Paliwo o niskiej zawartości siarki (10ppm)  zostało wprowadzone do krajów Unii Europejskiej w styczniu 2009r.

Techniki oczyszczania

Istnieje kilka sposobów zredukowania emisji spalin. Filtry lub tzw. łapacze cząstek zmniejszają ilość cząstek stałych emitowanych do atmosfery, podczas gdy katalizatory skutecznie dopalają spaliny w kontrolowanych warunkach.

W filtr cząstek stałych można wyposażyć już eksploatowane pojazdy z silikami Euro 2 i Euro 3, dzięki czemu mogą one być użytkowane w niektórych obszarach objętych szczególną ochroną.

Filtr pracujący w obiegu zamkniętym skutecznie ogranicza emisję substancji szkodliwych dla zdrowia, takich jak tlenek węgla, węglowodory i sadza. Stężenie tych substancji ulega redukcji o 80-95%, bez pogarszania mocy silnika.

Pomysłem VOLVO TRUCKS na sprostanie wymogom norm emisji spalin jest stosowanie jeszcze bardziej wydajnych silników wysokoprężnych oraz technologii takich jak recyrkulacja spalin EGR (Exhaust Gas Recirculation) oraz selektywna redukcja katalityczna SCR (Selective Catalytic Reduction).