ORLEN OIL
Platinum Ultor
PLATINUM ULTOR PROGRESS 10W-40

Opis oleju

Najnowszej generacji, syntetyczny olej typu UHPDO, opracowany specjalnie dla europejskich silników wysokoprężnych, spełniających najostrzejsze normy emisji zanieczyszczeń Euro VI i Euro V. PLATINUM ULTOR PROGRESS 10W-40 zalecany jest do silników diesla wyposażonych w układy recyrkulacji spalin, z i bez filtrów cząstek stałych oraz do silników z selektywnym katalizatorem redukującym tlenki azotu w spalinach. Formulacja tego oleju stanowi ogromny progres technologiczny. Unikalna receptura „low SAPS” gwarantująca niski poziom zawartości siarki, fosforu i popiołu siarczanowego – zgodnie z wymaganiami ACEA E6. W zakresie emisji NOx oraz PM (cząstki stałe) spełnia także normy EPA Tier I i II. Odpowiedni do zastosowania w pojazdach z silnikami zasilanymi CNG

Gwarantuje:

  • kompatybilność z urządzeniami filtrującymi i katalizatorami spalin

  • stabilność eksploatacyjna w ekstremalnych temperaturach

  • doskonałą ochrona silnika przed zużyciem i korozją. 

  • bardzo dobre rozproszenie sadzy.

  • ekstremalnie wydłużone okresy międzywymianowe w bardzo ciężkich warunkach eksploatacyjnych.

Specyfikacja

Jakość
ACEA: E6, E7
API: CI-4
Lepkość
SAE: 10W-40
Aprobaty
MAN M 3477 MB-APPROVAL 228.51
VOLVO VDS-3 (RÓWNIEŻ DLA POJAZDÓW Z SILNIKIEM ZASILANYM CNG)
RENAULT RVI RLD-2
MACK EO-N
MTU TYPE 3.1
DEUTZ DQC-III-10 L S 20077/76 
Spełnia
wymagania:
MAN 3271-1
DAF 
MAZ
Parametry
Jednostki
Wartości typowe
Klasa lepkości SAE
-
10W-40
Lepkość kinematyczna w temp. 100 °C
mm/s
14,10
Wskaźnik lepkości
-
153
Temperatura płynięcia
°C
-30
Temperatura zapłonu
°C
242
Liczba zasadowa TBN
mg KOH/g
9,6
Popiół siarczanowy
%
0,993
Odparowalność wg Noack'a
% (m/m)
8,91

Uwaga: Powyższe wartości parametrów fizykochemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczane na świadectwach jakości dołączanych do każdej partii produktu.