ORLEN OIL
Platinum Ultor
PLATINUM ULTOR OPTIMO 10W-30

Opis oleju

PLATINUM ULTOR OPTIMO 10W-30 to półsyntetyczny olej silnikowy typu SHPD rekomendowany do wysokoprężnych silników Diesla pracujących w ciężkich warunkach. Doskonała technologia typu mid-SAPS została opracowana dzięki wysokojakościowym bazom olejowym z udziałem najwyższej jakości dodatków uszlachetniających zapewniających obniżoną zawartość siarki, popiołu siarczanowego oraz fosforu. Jest przeznaczony do silników spełniających normy Euro V, IV i niższe. Rekomendowany do pojazdów dbających o ekologię, wyposażonych w silniki niskoemisyjne, wyposażone w urządzenia obróbki spalin takie jak DPF, EGR/SCR NOx.. Może być stosowany w pojazdach spełniających normy emisji EPA Tier 3 oraz EPA Tier 4, jeżeli spełnia wszystkie wymagania producenta pojazdu w zakresie klasy jakości oraz klasy lepkości.

Gwarantuje:

  • znakomitą wydajność silnika w każdych warunkach pracy

  • wydłużenie żywotności filtrów oraz okresów między wymianami oleju

  • efektywną czystość silnika poprzez utrzymanie zanieczyszczeń w zawiesinie

  • poprawę gospodarki paliwowej

  • maksymalną moc silnika w ekstremalnych warunkach

  • bezpieczną pracę dopalaczy katalitycznych układu wydechowego silników

Specyfikacja

Jakość
ACEA: E9
API: CJ-4
Lepkość
SAE: 10W-30
Aprobaty
MAN M 3575
MB-APPROVAL 228.31
VOLVO VDS-4
RENAULT RVI RLD-3
MACK EO-O PREMIUM PLUS 
CUMMINS CES 20081 
Spełnia
wymagania:
MTU TYPE 2.1
DEUTZ DQC III 10LA
CATERPILLAR ECF-3, ECF-2, ECF-1A
Parametry
Jednostki
Wartości typowe
Klasa lepkości SAE
-
10W-30
Lepkość kinematyczna w temp. 100 °C
mm/s
11,58
Wskaźnik lepkości
-
142
Temperatura płynięcia
°C
-42
Temperatura zapłonu
°C
224
Liczba zasadowa TBN
mg KOH/g
8,8
Popiół siarczanowy
%
1,0
Odparowalność wg Noack'a
% (m/m)
4,7

Uwaga: Powyższe wartości parametrów fizykochemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczane na świadectwach jakości dołączanych do każdej partii produktu.