ORLEN OIL
Platinum Ultor
PLATINUM ULTOR MASTER 10W–40

Opis oleju

Wysokiej jakości, półsyntetyczny, wielosezonowy olej silnikowy. Dzięki znakomitej harmonii pakietu dodatków uszlachetniających z wysokiej jakości bazami olejowymi PLATINUM ULTOR MASTER 10W-40 świetnie spełnia swoje zadania gwarantując bezawaryjną pracę silnika w najtrudniejszych warunkach eksploatacji. PLATINUM ULTOR MASTER 10W-40 przeznaczony jest do wysokoobciążonych silników Diesla w samochodach ciężarowych, ciężkim sprzęcie budowalnym, autobusach i ciągnikach siodłowych. Rekomendowany do pojazdów spełniających wymagania emisji spalin Euro V, IV, III wyposażonych w urządzenia obróbki spalin takie jak EGR, SCR NOx.

Gwarantuje:

  • bezawaryjną pracę silnika w każdych warunkach jazdy,

  • doskonałą sprawność pracy silnika,

  • kompatybilność z urządzeniami obróbki spalin,

  • wydłużone okresy eksploatacji,

  • doskonałą odporność na korozję oraz stabilność termo-oksydacyjną,

  • czystość silnika poprzez utrzymanie sadzy w zawiesinie

Specyfikacja

Jakość
ACEA: E4, E7
API: CH-4/CG-4/CF-4/CF, SL
Lepkość
SAE: 10W-40
Spełnia
wymagania:
MAN M 3275
MERCEDES-BENZ 228.3
VOLVO VDS-2
RENAULT RVI RLD
Parametry
Jednostki
Wartości typowe
Klasa lepkości SAE
-
10W-40
Lepkość kinematyczna w temp. 100 °C
mm/s
13,8
Wskaźnik lepkości
-
145
Temperatura płynięcia
°C
-30
Liczba zasadowa TBN
mg KOH/g
12,0
Popiół siarczanowy
%
1,2
Odparowalność wg Noack'a
% (m/m)
7,8

Uwaga: Powyższe wartości parametrów fizykochemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczane na świadectwach jakości dołączanych do każdej partii produktu.