ORLEN OIL
Platinum Ultor
PLATINUM ULTOR EXTREME 10W-40

Opis oleju

PLATINUM ULTOR EXTREME 10W-40 to półsyntetyczny olej silnikowy typu UHPDO, opracowany specjalnie dla nowoczesnych silników wysokoprężnych. Unikalna kompozycja baz syntetycznych niekonwencjonalnych i mineralnych uzupełniona zestawem wysokiej jakości uszlachetniających dodatków nowej generacji gwarantuje spełnienie najwyższych europejskich wymagań ACEA, API i producentów samochodów oraz wymogów ochrony środowiska. PLATINUM ULTOR EXTREME 10W-40 przeznaczony jest przede wszystkim do nowoczesnych silników wysokoprężnych spełniających wymagania Euro V wyposażonych w katalizatory SCR.

Gwarantuje:

  • ekstremalnie wydłużone okresy międzywymianowe

  • czystość silnika poprzez utrzymanie sadzy w zawiesinie

  • maksymalną moc silnika

  • znaczące obniżenie kosztów eksploatacji taboru samochodowego

  • spełnienie najostrzejszych wymagań producentów samochodów.

Specyfikacja

Jakość
ACEA: E4, E7
API: CI-4/CH-4/CG-4/CF-4/CF, SL
Lepkość
SAE: 10W-40
Aprobaty
MAN 3277
MB-APPROVAL 228.5
VOLVO VDS-3
RENAULT VI RLD-2
MACK EO-N
TATRA TDS 30/12 
Spełnia
wymagania:
MERCEDES-BENZ 228.3
MTU OIL TYPE 2
MAN 3275
VOLVO VDS-2
DAF
Parametry
Jednostki
Wartości typowe
Klasa lepkości SAE
-
10W-40
Lepkość kinematyczna w temp. 100 °C
mm/s
14,20
Wskaźnik lepkości
-
141
Temperatura płynięcia
°C
-42
Temperatura zapłonu
°C
240
Liczba zasadowa TBN
mg KOH/g
12
Popiół siarczanowy
%
1,35
Odparowalność wg Noack'a
% (m/m)
10,2

Uwaga: Powyższe wartości parametrów fizykochemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczane na świadectwach jakości dołączanych do każdej partii produktu.