ORLEN OIL
Platinum Ultor
PLATINUM ULTOR DIESEL 15W-40

Opis oleju

Wielosezonowy olej PLATINUM ULTOR DIESEL 15W-40 przeznaczony jest do silników wysokoprężnych wszystkich typów, turbodoładowanych oraz wolnossących, pracujących w zróżnicowanych warunkach. Szczególnie polecany jest do aplikacji w samochodach ciężarowych, autobusach i sprzęcie budowlanym.    Jest odpowiedni do zastosowania w silnikach spełniających Euro II.

Gwarantuje:

  • Ochronę silnika przed nadmiernym zużyciem w ekstremalnie trudnych warunkach pracy,

  • Utrzymanie czystości silnika poprzez zapobieganie odkładania się osadów,

  • Wysokie właściwości smarne już przy starcie silnika

Specyfikacja

Jakość
API: CF-4/ CF/ SJ
Lepkość
SAE: 15W-40
Spełnia
wymagania:
MERCEDES-BENZ 228.0 
MERCEDES-BENZ 228.1
MAN 270 
MAN 271
MTU 1.0
DEUTZ DQC-I-05
Parametry
Jednostki
Wartości typowe
Klasa lepkości SAE
-
15W-40
Lepkość kinematyczna w temp. 100 °C
mm/s
13,0
Wskaźnik lepkości
-
129
Temperatura płynięcia
°C
-33
Liczba zasadowa TBN
mg KOH/g
7,7
Popiół siarczanowy
%
1,0
Odparowalność wg Noack'a
% (m/m)
9,5

Uwaga: Powyższe wartości parametrów fizykochemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczane na świadectwach jakości dołączanych do każdej partii produktu.