ORLEN OIL
Platinum Ultor
PLATINUM ULTOR CG-4 15W-40

Opis oleju

PLATINUM ULTOR CG-4 15W – 40 jest mineralnym olejem silnikowym typu SHPDO przeznaczonym do smarowania mocno wysilonych silników wysokoprężnych z turbodoładowaniem i bez, szczególnie w dużych samochodach ciężarowych, autobusach pracujących w trudnych warunkach oraz sprzęcie budowlanym. Jest olejem zalecanym przez czołowych producentów samochodów do obciążonych silników wysokoprężnych spełniających wymagania norm Euro III, II, I.

Gwarantuje:

  • wysoką czystość silnika

  • minimalizację zużycia silnika

  • zapobieganie powstawaniu sadzy

  • zapobieganie zakleszczaniu się pierścieni tłokowych

  • doskonałą odporność na utlenianie

  • wydłużenie okresu eksploatacji oleju

Specyfikacja

Jakość
ACEA: E3/ B3/ B2 /A3 API: CG-4
Lepkość
SAE: 15W-40
Aprobaty
MAN M 3275-1 
VOLVO VDS-2 
RENAULT RVI RD/RD-2
TEDOM 258-3 AVIA - TYP SILNIKA: 712, D407, D421.76, D421.85 
Spełnia
wymagania:
MB–APPROVAL 228.3
SCANIA
MTU TYPE 2 
DEUTZ DQC-II-05
CATERPILLAR ECF-1A
DAF EUR 2 I EUR 3
Parametry
Jednostki
Wartości typowe
Klasa lepkości SAE
-
15W-40
Lepkość kinematyczna w temp. 100 °C
mm/s
14,3
Wskaźnik lepkości
-
140
Temperatura płynięcia
°C
-35
Temperatura zapłonu
°C
223
Liczba zasadowa TBN
mg KOH/g
10,5
Popiół siarczanowy
%
1,5
Odparowalność wg Noack'a
% (m/m)
11,5

Uwaga: Powyższe wartości parametrów fizykochemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczane na świadectwach jakości dołączanych do każdej partii produktu.